Absolwenci 9 edycji Absolwenci 9 edycji

Arkadiusz Błoński

Karol Borycki

Wojciech Chojnacki

Tomasz Chyła

Krzysztof Ćwikliński

Jarosław Długosz

Maciej Dzióbek

Piotr Gała

Tomasz Hoppe

Dagmara Jank

Jarosław Jankowski

Rafał Koszlak

Katarzyna Kowalska

Maciej Lis

Edyta Łabanowska

Adrian Maliszewski

Marek Mikusek

Aleksandra Plewińska

Łukasz Rostkowski

Aleksandra Szeloch

Lech Winiowski

Andrzej Wiśniewski