Absolwenci 2 edycji Absolwenci 2 edycji

Roman Arkusz

Tomasz Barudin

Sonia Bednarek

Sławomir Ciepły

Michał Dzioba

Damian Fasula

Jacek Fijałkowski

Krzysztof Gacek

Michał Głowacki

Justyna Goszcz-Żurek

Katarzyna Goździńska

Wojciech Gudański

Andrzej Jeziorski

Elżbieta Kowalczyk

Marian Kowalczyk

Waldemar Krasowski

Ireneusz Kubalewski

Edyta Kubczyk-Wnuk

Ewa Masłowska

Tomasz Nowak

Marek Pawliszewski

Dorota Piątkowska

Magdalena Piotrowicz

Jarosław Porządny

Anna Rosiek

Emilian Sołdacki

Alicja Staromłyńska

Adam Szlendak

Przemysław Termiński

Grzegorz Waszkiewicz

Jerzy Włodarski

Bartłomiej Wujec