Absolwenci 5 edycji Absolwenci 5 edycji

Przemysław Borkowski

Andrzej Burski

Tomasz Gardocki

Elżbieta Jabłońska

Maciej Lasota

Michał Ławicki

Andrzej Łeppek

Marek Maćkowiak

Arkadiusz Muraszko

Marcin Narewski

Janusz Przybylski

Sławomir Rogowicz

Sylwia Słomińska-Buńka

Wojciech Sygit

Dariusz Uszok

Jakub Zaleski