Informacje o Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Informacje o Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest największym w regionie ośrodkiem prowadzącym działalność naukowo-dydaktyczną w zakresie ekonomii, zarządzania oraz finansów. Czynnie uczestniczy w nurcie światowych badań dotyczących zarządzania, finansów i ekonomii kierując się uniwersalnymi zasadami wolności i niezależności myśli, etyki, rzetelności naukowej oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w nauce. Wydział kształci na najwyższym poziomie specjalistów, odpowiednio do oczekiwań polskich i zagranicznych pracodawców, a także podejmuje działania mające na celu szerzenie wiedzy i kultury ekonomicznej w społeczeństwie.

Jest ośrodkiem nowoczesnym, otwartym na nowe idee oraz koncepcje nauczania, dostosowane do oczekiwań polskich i zagranicznych pracodawców. Obecnie zatrudnia ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych, realizujących ważne dla nauki światowej projekty naukowo-badawcze, aktywnie współpracujących z ośrodkami zagranicznymi, przedsiębiorstwami, urzędami administracji państwowej i samorządowej.

Rosnąca pozycja Wydziału sprzyja podejmowaniu współpracy z wieloma uniwersytetami i szkołami wyższymi różnych krajów świata.

Obok studiów Executive Master of Business Administration, realizowanych od 2000 r., Wydział prowadzi również studia licencjackie, magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, studia doktoranckie oraz podyplomowe, zapewniając młodym ludziom wykształcenie na najwyższym poziomie, nie odbiegającym od standardów światowych.

Wydział jako jedyny w Polsce Północnej posiada wyróżniającą akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku "zarządzanie".

WNEiZ UMK w Toruniu jako pierwsza i jedyna uczelnia publiczna w Polsce otrzymał niezwykle prestiżową akredytację biznesową AACSB, wyjątkowo wysoko cenioną zarówno na międzynarodowym rynku edukacyjnym, jak i w środowisku biznesowym.

Strona główna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Strona główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Historia obiektów w Toruniu związanych z UMK

Mapa dojazdu do WNEiZ i plan miasteczka akademickiego