Dyplom EMBA Dyplom EMBA

Absolwenci studiów otrzymują:

 

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”, zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie MNiSW (Dz.U. 2017 poz. 279) oraz uchwała Senatu UMK 85/2017), potwierdzające uzyskanie kwalifikacji podyplomowych (opłata zgodnie z zarządzeniem Rektora 12/2007 w wysokości 10,00 zł),

 

dyplom ukończenia studiów EMBA na UMK z akredytacją AACSB w języku polskim i angielskim – logo AACSB podnosi wartość dyplomu i powoduje, że jest ono rozpoznawalne na całym świecie. Obecnie tą akredytację posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie.

 

Warunkiem uzyskania dyplomu jest spełnienie wymagań określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.

 

Absolwenci studiów podyplomowych UMK są uprawnieni do skorzystania z oferty Programu Absolwent, w tym do uzyskania Karty Absolwenta UMK. Sprawdź w jaki sposób uzyskać bezpłatną Kartę i jakie daje ona korzyści.