Kadra Kadra

Miniatura

Prof. dr hab. Robert Karaszewski

Dyrektor programu Executive MBA

 • profesor zwyczajny specjalizujący się w problematyce przywództwa o znaczącym dorobku naukowym
 • twórca wielu złożonych przedsięwzięć organizacyjnych w polskiej jak i międzynarodowej przestrzeni akademickiej
 • praktyk biznesu o bogatym portfolio
 • obecnie aktywność zawodową koncentruje przede wszystkim na gruncie doradczym


prowadzone zajęcia: Przywództwo, Zarządzanie strategiczne

Katedra Doskonałości Biznesowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 34, tel.: 56 611 4892, e-mail: robkara@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

Prof. dr hab. Magdalena Osińska

prowadzone zajęcia: Metody ilościowe w zarządzaniu

Katedra Ekonometrii i Statystyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 105, tel.: 56 611 4897, e-mail: emo@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr hab. Tomasz Kruszewski

prowadzone zajęcia: Systemy zarządzania informacją

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

p. C.2.09, tel.: 56 611 2216, e-mail: tomkrus@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr Michał Buszko

prowadzone zajęcia: Zarządzanie finansami z elementami rachunkowości zarządczej, Finanse międzynarodowe

Katedra Zarządzania Finansami
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 206, tel.: 56 611 4634, e-mail: mibus@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr Barbara Józefowicz

prowadzone zajęcia: Zachowania organizacyjne

Katedra Doskonałości Biznesowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 7A, tel.: 56 611 4885, e-mail: Barbara.Jozefowicz@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr Magdalena Kalińska

 • certyfikowany Coach Praktyk Biznesu i Team Coach EMCC, trener z zakresu przywództwa, komunikacji, coachingu i mentoringu
 • doktor nauk o zarządzaniu
 • prowadzi ok. 300 godzin team coachingu/rok, w tym w zespołach wielokulturowych
 • jest konsultantem i doradcą w zakresie wdrażania modeli kompetencyjnych oraz komunikacji wewnątrzorganizacyjnej


prowadzone zajęcia: Sesja integracyjno-informacyjna, Systemy zarządzania informacją

Katedra Doskonałości Biznesowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 7A, tel.: 56 611 4885, e-mail: kalinska@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr Ryszard Lorenczewski

 • doktor nauk ekonomicznych i absolwent studiów MBA NBS w Wielkiej Brytanii
 • konsultant biznesowy z zakresu zarządzania i finansów
 • przewodniczący rad nadzorczych spółek kapitałowych
 • od 3 lat kieruje studiami podyplomowymi w zakresie doskonalenia umiejętności menedżerskich liderów biznesu


prowadzone zajęcia: Ekonomia menedżerska (gra menedżerska)

Katedra Doskonałości Biznesowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 137 , tel.: 56 611 4613, e-mail: rloren@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr Ewa Makowska

prowadzone zajęcia: Zarządzanie finansami z elementami rachunkowości zarządczej

Katedra Rachunkowości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 235, tel.: 56 611 4765, e-mail: ewa.makowska@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr Kamila Skrzypczyńska

 • doktor nauk o zarządzaniu
 • konsultant biznesowy w zakresie tworzenia i wdrażania strategii biznesowych
 • posiada bogate doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń i warsztatów połączonych z doradztwem biznesowym
 • praktyk w zakresie wdrażania i doskonalenia systemowych rozwiązań projakościowych w przedsiębiorstwach


prowadzone zajęcia: Zarządzanie strategiczne, Inteligencja emocjonalna w oddziaływaniu na zasoby ludzkie

Katedra Doskonałości Biznesowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 9A, tel.: 56 611 4887, e-mail: k_skrzypczynska@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr inż. Mateusz Tomanek

prowadzone zajęcia: Analiza i projektowanie struktur organizacyjnych

Katedra Doskonałości Biznesowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 8A, tel.: 56 611 4886, e-mail: mtomanek@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

mgr Patrycja Gulak-Lipka

Katedra Doskonałości Biznesowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 34, tel.: 56 611 4892, e-mail: pgl@doktorant.umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

Miniatura

mgr Barbara Jóźwik

prowadzone zajęcia: Sesja integracyjno-informacyjna

Asytsent dyrektora programu Executive MBA

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 34, tel.: 56 611 4892, e-mail: mba@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji