Opłaty 2017/2018 Opłaty 2017/2018

 

O możliwości dofinansowania udziału w studiach - przeczytaj poniżej.

 

Opłata za studia

 

I. Nie ma opłaty rekrutacyjnej.

 

II. Koszt studiów:

jednorazowo: 18 900,00 zł

semestralnie: I semestr: 6 560,00 zł; II semestr: 6 540,00 zł; III semestr: 6 560,00 zł; razem: 19 660,00 zł

miesięcznie: 12 rat (4 raty * 3 semestry) po 1 827,00 zł; razem: 21 924,00 zł

Cena zawiera materiały przygotowywane przez wykładowców, nie zawiera natomiast podręczników, dojazdu oraz zakwaterowania w Toruniu.

 

UMOWA I FAKTURA

 Umowa dotycząca warunków odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych co do zasady podpisywana jest z odbiorcą usługi edukacyjnej, czyli ze Słuchaczem (wzór umowy ze Słuchaczem) i faktura może być wystawiona na Słuchacza. Więcej informacji o zasadach wystawiania faktur za studia znajduje się w pliku na dole strony.

 

Jeśli pracodawca pokrywa częściowo koszt studiów, możliwe jest dokonanie przelewu bezpośrednio z konta pracodawcy w imieniu uczestnika. Faktura będzie wystawiona na Słuchachacza studiów, ale dodatkowo będzie istniała możliwość dopisania na fakturze "płatnika" (w formie dodatkowej adnotacji). Więcej informacji o zasadach wystawiania faktur za studia znajduje się w pliku na dole strony.

 

Jeżeli pracodawca kieruje pracownika na studia, Uczelnia może zawrzeć bezpośrednio z pracodawcą umowę o świadczenie usług edukacyjnych (wzór umowy z Pracodawcą). W takim przypadku płatność dokonywana jest bezpośrednio z konta pracodawcy i faktura jest wystawiana na Zamawiającego (pracodawcę). W przypadku gdy kandydat kierowany jest na studia przez pracodawcę i pracodawca pokrywa koszt studiów, prosimy o taką informację na etapie składania dokumentow aplikacyjnych.

 

 

DOFINANSOWANIE

 

1) Krajowy Funudsz Szkoleniowy

Informujemy, że jest możliwość pozyskania dofinansowania na realizowane przez nas studia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

 

2) Europejski Fundusz Społeczny

Dofinansowanie na realizowane studia podyplomowe można pozyskać z funduszy unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Środki sa dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Może się o nie starać mikro, mały lub średni przedsiębiorca na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych.

Operatorem bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast dystrybucja środków odbywa się przez operatorów tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania, wyznaczonych w poszczególnych województwach.
 
Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego z RPO (o wyborze RPO, w ramach którego firma może ubiegać się o wspracie, decyduje miejsce siedziby lub jednostki organizacyjnej):
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
  
W województwie mazowieckim i pomorskim środki te nie są dostępne.
  
Podmiotowy System Finansowania – w zależności od rozwiązań przyjętych w danym regionie – jest oparty na systemie dystrybucji bonów lub refundacji kosztów usługi.
   
Karta studiów podyplomowych w zakresie zarządzania "Executive Master of Business Administration" w Bazie Usług Rozwojowych dostępna jest tutaj

 

3) Pracownicy UMK

Pracownicy UMK mają możliwość uzyskania dofinansowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 86/2010.

 

 

 

 

III. Opłata za dyplom zgodnie z zarządzeniem Rektora 12/2007 wynosi 10,00 zł.