Opłaty 2018/2019 Opłaty 2018/2019

 

O możliwości dofinansowania udziału w studiach - przeczytaj poniżej.

 

 

OPŁATA ZA STUDIA

I. Nie ma opłaty rekrutacyjnej.

 

II. Koszt studiów:

 

 

Wysokość czesnego (zł)

za całe studia jednorazowo

semestralnie

miesięcznie

I

II

III

RAZEM

rata
(4 raty * 3 semestry)

RAZEM

Opłata za studia - podstawowa

19 900,00

6 900,00

6 896,00

6 900,00

20 696,00

1 924,00

23 088,00

Opłata w przypadku zgłoszenia przez Bazę Usług Rozwojowych – zniżka 5%

18 900,00

6 560,00

6 540,00

6 560,00

19 660,00

1 827,00

21 924,00

Opłata dla posiadaczy karty absolwent UMK – zniżka 10%

17 910,00

6 210,00

6 207,00

6 210,00

18 627,00

1 732,00

20 784,00

Opłata w przypadku udziału co najmniej 3 osób z tej samej instytucji – zniżka 10% (dla każdej osoby)

17 910,00

6 210,00

6 207,00

6 210,00

18 627,00

1 732,00

20 784,00

 

 

Zniżki nie sumują się. W przypadku uprawnienia do kilku zniżek, Kandydat wskazuje zniżkę, z której chce skorzystać.

Cena zawiera materiały przygotowywane przez wykładowców, nie zawiera natomiast podręczników, dojazdu oraz zakwaterowania w Toruniu.

 

III. Opłata za dyplom - od 01.10.2018 nie ma opłaty.

 

 

UMOWA I FAKTURA


1) płatność w całości samodzielnie przez Słuchaczaumowa podpisywana jest ze Słuchaczem (wzór umowy ze Słuchaczem); wpłata dokonywana jest z konta Słuchacza; faktura jest wystawiana na Słuchacza;

2) płatność w całości przez pracodawcęumowa podpisywana jest z pracodawcą (wzór umowy z pracodawcą); wpłata dokonywana jest w całości z konta pracodawcy; faktura wystawiana jest na pracodawcę;

3) płatność częściowo samodzielnie przez Słuchacza, częściowo przez pracodawcęumowa podpisywana jest ze Słuchaczem (wzór umowy ze Słuchaczem); odpowiednia część wpłaty dokonywana jest z konta Słuchacza i pracodawcy; faktura wystawiana jest na Słuchacza (na część wpłacaną z konta pracodawcy – na fakturze umieszczana jest adnotacja o pracodawcy jako płatniku).

 

Więcej informacji o zasadach wystawiania faktur za studia znajduje się w pliku.

 

 

 

DOFINANSOWANIE

 

1) Krajowy Funudsz Szkoleniowy

Informujemy, że jest możliwość pozyskania dofinansowania na realizowane przez nas studia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

 

2) Europejski Fundusz Społeczny

Dofinansowanie na realizowane przez nas studia podyplomowe można pozyskać z funduszy unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Środki sa dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Może się o nie starać mikro, mały lub średni przedsiębiorca na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych.

Operatorem bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast dystrybucja środków odbywa się przez operatorów tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania, wyznaczonych w poszczególnych województwach.
 
Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego z RPO (o wyborze RPO, w ramach którego firma może ubiegać się o wspracie, decyduje miejsce siedziby lub jednostki organizacyjnej).

Podmiotowy System Finansowania – w zależności od rozwiązań przyjętych w danym regionie – jest oparty na systemie dystrybucji bonów lub refundacji kosztów usługi.

   
Karta studiów podyplomowych w zakresie zarządzania "Executive Master of Business Administration" w Bazie Usług Rozwojowych dostępna jest tutaj

 

3) Pracownicy UMK

Pracownicy UMK mają możliwość uzyskania dofinansowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 86/2010.

Po uzyskaniu zgody Rektora na dofinansowanie studiów, należy przekazać zatwierdzone pismo do pana Jacka Mamrzyńskiego w Dziale Spraw Pracowniczych.

 

 

POŻYCZKA

 

1) Projekt "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN)

Istnieje możliwość pozyskania pożyczki na realizowane przez nas studia w ramach projektu "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN). Projekt jest funduszem pożyczkowym, którego celem i głównym założeniem jest zwiększenie dostępności różnych form edukacji wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Proponowane wsparcie można otrzymać zarówno na niepodjęte jak i już trwające formy edukacji.

Pożyczki są nieoprocentowane, a od uczestników nie są pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 do nawet 100 000 zł. Zwrot pożyczki musi nastąpić maksymalnie w ciągu 60 miesięcy od momentu jej zaciągnięcia. Dodatkową korzyścią jest gwarantowane umorzenie 15% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Pełna informacja o Funduszu i zasadach dostępna jest na stronie www.open.frp.pl

UWAGA: w przypadku chęci skorzystania z pożyczki, prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres mba@umk.pl w celu uzyskania zaświadczenia instytucji szkoleniowej.

Prosimy o niewpisywanie samemu do wniosku o pożyczkę żadnych danych dotyczących uczelni (w tym: numeru konta do dokonania wpłaty, terminu realizacji studiów itp.). Dane te prosimy wpisać dopiero po ich uzyskaniu lub potwierdzeniu w Biurze MBA.

 

2) Projekt "Pożyczki na kształcenie"

Możliwość pozyskania pożyczki na realizowane przez nas studia istnieje również w ramach projektu "Pożyczki na kształcenie". Pożyczki na kształcenie to narzędzie ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego.

Uczestnik  może  wnioskować  o  pożyczkę  na  sfinansowanie  formy kształcenia rozpoczynającej się najwcześniej następnego dnia po złożeniu wniosku.

Pożyczki są nieoprocentowane, a od uczestników nie są pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 600 do nawet 100 000 zł. Zwrot pożyczki musi nastąpić maksymalnie w ciągu 36 miesięcy. Dodatkową korzyścią jest gwarantowane umorzenie 20% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Pełna informacja o Funduszu i zasadach dostępna jest na stronie http://inwestujwrozwoj.pl/