Organizacja zajęć 2017/2018 Organizacja zajęć 2017/2018

Organizacja zajęć

 

Termin rozpoczęcia zajęć: semestr zimowy 2017/2018

 

Planowane terminy zajęć (I semestr):

UWAGA! - zmiana terminów zajęć (pierwszy i ostatni)!

17-19 listopada 2017 - UWAGA: 17 listopada inauguracja ok. godz. 15:00 (dokładny termin zostanie przekazany osobom przyjętym)
01-03 grudnia 2017
15-17 grudnia 2017
12-14 stycznia 2018
02-04 lutego 2018 (nowy termin)

Liczba godzin dydaktycznych: 520 (w tym sesja integracyjno-informacyjna)

Liczba przedmiotów: 17 przedmiotów + specjalnościowy projekt dyplomowy

 

Zajęcia trwają 3 semestry (z przerwami wakacyjnymi) i odbywają się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK nie częściej niż dwa razy w miesiącu:

- w piątki w godz. 16:30-19:45 (4 godziny dydaktyczne)

- w soboty i niedziele w godz. 08:00-15:00 (po 8 godzin dydaktycznych)

 

Zajęcia są prowadzone w języku polskim oraz angielskim (ok. 10%).