Rekrutacja i opłaty - nabór EMBA 2015/2016 Rekrutacja i opłaty - nabór EMBA 2015/2016

Dla kogo: absolwenci studiów magisterskich posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe

 

Warunki kwalifikacji:

- złożenie dokumentów aplikacyjnych w terminie określonym dla danej edycji

- rozmowa kwalifikacyjna – termin ustalany indywidualnie (marzec - kwiecień 2016 r.)

 

Termin składania dokumentów: do 24 marca 2016 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro MBA (pokój 34)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie/ kwestionariusz osobowy (wypełnić elektronicznie lub pismem drukowanym)
  • 1 zdjęcie
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  • kserokopia dowodu osobistego/ paszportu (dotyczy cudzoziemców)

  

 

Dokumenty można złożyć w następujący sposób:
a) osobiście
- biuro jest czynne pon-pt w godz. 09:00-16:00;
- w godzinach, kiedy biuro nie jest czynne, dokumenty można zostawić (w zaklejonej, zaadresowanej kopercie) w punkcie informacyjnym (tzw. portiernia) przy wejściu na Wydział - codziennie w godz. 06:00-20:00;
b) przesłać pocztą/ kurierem - decyduje data wpływu do biura;
c) przesłać w formie skanu - oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

  

 

Nie ma opłaty rekrutacyjnej.

 

Koszt studiów: 18 900,00 zł za trzy semestry (jednorazowo)

opłaty semestralne: I semestr: 6 560,00 zł; II semestr: 6 540,00 zł; III semestr: 6 560,00 zł; razem: 19 660,00 zł

opłaty miesięczne: 12 rat (4 raty * 3 semestry) po 1 827,00 zł; razem: 21 924,00 zł

 

Cena zawiera materiały przygotowywane przez wykładowców, nie zawiera natomiast podręczników oraz zakwaterowania w Toruniu.

 

Jeśli pracodawca pokrywa koszt studiów możliwe jest dokonanie przelewu bezpośrednio z konta pracodawcy w imieniu uczestnika. Faktura będzie wystawiona na uczestnika kursu, ale dodatkowo będzie istniała możliwość dopisania na fakturze "płatnika"(w formie dodatkowej adnotacji). Więcej informacji o zasadach wystawiania faktur za studia znajduje się w pliku na dole strony.

 

Informujemy, że jest możliwość pozyskania dofinansowania na realizowane przez nas studia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.