OPIS PROGRAMU OPIS PROGRAMU

Studia Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

- 3 semestry

- 14 przedmiotów

- 310 godzin zajęć dydaktycznych

- 2 specjalności do wyboru: zarządzanie międzynarodowe, komunikacja biznesowa

- zajęcia z praktykami biznesu, ekspertami i specjalistami, pracownikami UMK i wykładowcami z zagranicznych ośrodków akademickich posiadających akredytację AACSB

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”

- dyplom ukończenia studiów EMBA na UMK z akredytacją AACSB w języku polskim i angielskim

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:

- studia MBA od 2000 r.

wyróżniająca akredytacja PKA na kierunku „zarządzanie” oraz "finanse i rachunkowość"

- pierwsza i jedyna uczelnia publiczna w Polsce z prestiżową akredytacją biznesową AACSB

 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy z zakresu finansów, ekonomii, marketingu i zarządzania. Studia zakładają uzyskanie efektu synergii w wyniku połączenia wiedzy praktyków biznesu, naukowców oraz doświadczeń słuchaczy programu, stanowiąc bezsprzecznie najbardziej efektywny instrument podnoszenia kwalifikacji kadr kierowniczych. Studia są prowadzone przede wszystkim w formie ćwiczeń, warsztatów praktycznych.

 

Studia dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach kierowniczych. Przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów, jak również średniego i wyższego szczebla w różnych organizacjach.

 

Podczas zajęć słuchacze poznają teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania, techniki podejmowania decyzji, negocjacji oraz aspekty związane z przywództwem. Umiejętności i kompetencje uzyskane w trakcie studiów umożliwiają absolwentom wykorzystywanie różnorodnych instrumentów zarządzania w sposób elastyczny. Szczególnym elementem wyróżniającym program są zajęcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniające realizację projektu społecznego.

 

Obszar ksztalcenia: obszar nauk społecznych

 

 

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

Sesja integracyjno-informacyjna

ćwiczenia

10

Moduł Podstawowa wiedza menedżerska

Metody ilościowe w zarządzaniu

wykład/ ćwiczenia

15

Zachowania organizacyjne

wykład/ ćwiczenia

15

Zarządzanie finansami z elementami rachunkowości zarządczej

wykład/ ćwiczenia

30

Ekonomia menedżerska (gra menedżerska)

wykład/ ćwiczenia

15

Moduł Rozwiązania strategiczne

Zarządzanie marketingowe

ćwiczenia

15

Systemy zarządzania informacją

ćwiczenia

30

Społeczna odpowiedzialność biznesu (projekt społeczny)

ćwiczenia

15

Analiza i projektowanie struktur organizacyjnych

ćwiczenia

15

Przywództwo

ćwiczenia

30

Zarządzanie strategiczne

ćwiczenia

30

Specjalność 1: Zarządzanie międzynarodowe *

Finanse międzynarodowe

ćwiczenia

30

Biznes międzynarodowy

ćwiczenia

30

Marketing międzynarodowy

ćwiczenia

30

Specjalność 2: Komunikacja biznesowa *

Negocjacje

ćwiczenia

30

W sieci mediów społecznościowych

ćwiczenia

30

Inteligencja emocjonalna w oddziaływaniu na zasoby ludzkie

ćwiczenia

30

RAZEM

310

 

 

* Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest wybranie jej przez min. 12 osób.

 

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem. Studia kończą się egzaminem.

 

Plan studiów (pobierz)

Program studiów (pobierz)

 

 Przeczytaj o naszych studiach:

- strona Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK link

- strona Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu link

- portal edukacyjny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (oferta WNEiZ) link

- MBA Portal link