Opis programu 2018/2019 Opis programu 2018/2019

Studia Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

- 3 semestry

- sesja integracyjno-informacyjna, 19 przedmiotów, wyjazd zagraniczny (opcjonalnie), dyplomowy projekt doradczy

- 520 godzin zajęć dydaktycznych

- 2 specjalności do wyboru: zarządzanie międzynarodowe, komunikacja biznesowa

- zajęcia z praktykami biznesu, ekspertami i specjalistami, pracownikami UMK i wykładowcami z zagranicznych ośrodków akademickich posiadających akredytację AACSB

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”

- dyplom ukończenia studiów EMBA na UMK z akredytacją AACSB w języku polskim i angielskim

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:

- studia MBA od 2000 r.

wyróżniająca akredytacja PKA na kierunku „zarządzanie”, "finanse i rachunkowość" oraz "ekonomia"

- pierwsza i jedyna uczelnia publiczna w Polsce z prestiżową akredytacją biznesową AACSB

- w trakcie akredytacji EQUIS i AMBA

 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy z zakresu finansów, ekonomii, marketingu i zarządzania. Studia zakładają uzyskanie efektu synergii w wyniku połączenia wiedzy praktyków biznesu, naukowców oraz doświadczeń słuchaczy programu, stanowiąc bezsprzecznie najbardziej efektywny instrument podnoszenia kwalifikacji kadr kierowniczych. Studia są prowadzone przede wszystkim w formie ćwiczeń, warsztatów praktycznych.

 

Studia dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach kierowniczych. Przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów, jak również średniego i wyższego szczebla w różnych organizacjach.

 

Podczas zajęć słuchacze poznają teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania, techniki podejmowania decyzji, negocjacji oraz aspekty związane z przywództwem. Umiejętności i kompetencje uzyskane w trakcie studiów umożliwiają absolwentom wykorzystywanie różnorodnych instrumentów zarządzania w sposób elastyczny. Szczególnym elementem wyróżniającym program są zajęcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniające realizację projektu społecznego.

 

Rodzaj ksztalcenia: studia społeczne

 

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem. Studia kończą się egzaminem.

 

Plan studiów pobierz

Program studiów pobierz

 

 

 Przeczytaj o naszych studiach:

- strona Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK link

- strona Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu link

- Baza Usług Rozwojowych link

- MBA Portal link