Opłaty 2018/2019 Opłaty 2018/2019

 

O możliwości dofinansowania udziału w studiach - przeczytaj poniżej.

 

Opłata za studia

 

I. Nie ma opłaty rekrutacyjnej.

 

 

II. Koszt studiów:

 

 

Wysokość czesnego (zł)

za całe studia jednorazowo

semestralnie

miesięcznie

I

II

III

RAZEM

rata
(4 raty * 3 semestry)

RAZEM

Opłata za studia - podstawowa

19 900,00

6 900,00

6 896,00

6 900,00

20 696,00

1 924,00

23 088,00

Opłata w przypadku zgłoszenia do 15.05.2018 – zniżka 5%

18 900,00

6 560,00

6 540,00

6 560,00

19 660,00

1 827,00

21 924,00

Opłata w przypadku zgłoszenia przez Bazę Usług Rozwojowych – zniżka 5%

18 900,00

6 560,00

6 540,00

6 560,00

19 660,00

1 827,00

21 924,00

Opłata dla posiadaczy karty absolwent UMK w przypadku zgłoszenia do 15.05.2018 – zniżka 15%

17 010,00

5 910,00

5 880,00

5 910,00

17 700,00

1 644,00

19 728,00

Opłata dla posiadaczy karty absolwent UMK w przypadku zgłoszenia od 16.05.2018 – zniżka 10%

17 910,00

6 210,00

6 207,00

6 210,00

18 627,00

1 732,00

20 784,00

Opłata w przypadku udziału co najmniej 3 osób z tej samej instytucji – zniżka 10% (dla każdej osoby)

17 910,00

6 210,00

6 207,00

6 210,00

18 627,00

1 732,00

20 784,00

 

Zniżki nie sumują się. W przypadku uprawnienia do kilku zniżek, Kandydat wskazuje zniżkę, z której chce skorzystać.

Cena zawiera materiały przygotowywane przez wykładowców, nie zawiera natomiast podręczników, dojazdu oraz zakwaterowania w Toruniu.

 

UMOWA I FAKTURA


1) płatność w całości samodzielnie przez Słuchaczaumowa podpisywana jest ze Słuchaczem (wzór umowy ze Słuchaczem); wpłata dokonywana jest z konta Słuchacza; faktura jest wystawiana na Słuchacza;

2) płatność w całości przez pracodawcęumowa podpisywana jest z pracodawcą (wzór umowy z pracodawcą); wpłata dokonywana jest w całości z konta pracodawcy; faktura wystawiana jest na pracodawcę;

3) płatność częściowo samodzielnie przez Słuchacza, częściowo przez pracodawcęumowa podpisywana jest ze Słuchaczem (wzór umowy ze Słuchaczem); odpowiednia część wpłaty dokonywana jest z konta Słuchacza i pracodawcy; faktura wystawiana jest na Słuchacza (na część wpłacaną z konta pracodawcy – na fakturze umieszczana jest adnotacja o pracodawcy jako płatniku).

 

Więcej informacji o zasadach wystawiania faktur za studia znajduje się w pliku.

 

 

DOFINANSOWANIE

 

1) Krajowy Funudsz Szkoleniowy

Informujemy, że jest możliwość pozyskania dofinansowania na realizowane przez nas studia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

 

2) Europejski Fundusz Społeczny

Dofinansowanie na realizowane studia podyplomowe można pozyskać z funduszy unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Środki sa dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Może się o nie starać mikro, mały lub średni przedsiębiorca na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych.

Operatorem bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast dystrybucja środków odbywa się przez operatorów tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania, wyznaczonych w poszczególnych województwach.
 
Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego z RPO (o wyborze RPO, w ramach którego firma może ubiegać się o wspracie, decyduje miejsce siedziby lub jednostki organizacyjnej):

Dolnośląskie; strona projektu http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

Kujawsko-pomorskie; strona projektu https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/

Lubelskie; strona projektu http://www.fpcp.org.pl/projekty/psf; http://projektyunijne.qszurich.pl/wsparcie-rozwojowe-dla-msp-z-podregionu-bialskiego-i-chelmsko-zamojskiego

Lubuskie; strona projektu http://bony.ziph.pl/; http://www.bony.region.zgora.pl/pl/

Łódzkie; strona projektu https://strefarozwoju.lodz.pl/

Małopolskie; strona projektu http://www.mbon.pl/

Opolskie; planowany termin uruchomienia: IV kwartał 2017

Podkarpackie; strona projektu http://www.rarr.rzeszow.pl; http://www.pigkrosno.pl/rekrutacja22; http://ststrefa.pl/nasze-projekty/

Podlaskie; strona projektu http://wupbialystok.praca.gov.pl

Śląskie; strona projektu https://www.bur.fgsa.pl/; http://www.dr-kurnicki-psf.eu/#; http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/centrum-uslug-rozwojowych-dla-msp; http://operatorpsf.riph.com.pl/; http://www.szkolenia.wst.pl/

Świętokrzyskie; strona projektu http://it.kielce.pl/biznes-adapter.html; http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/BUR

Warmińsko-mazurskie; strona projektu http://www.screp.pl/aktualnosci/uslugi-rozwojowe/; http://www.wmzpp.org/msp/; http://techpal.com.pl/klucz-do-uslug-rozwojowych-dla-msp-z-subregionu-olsztynskiego_588600.html; http://techpal.com.pl/klucz-do-uslug-rozwojowych-dla-msp-z-subregionu-elblaskiego_588601.html; http://techpal.com.pl/klucz-do-uslug-rozwojowych-msp-z-subregionu-elckiego_588602.html

Wielkopolskie; strona projektu http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/; http://www.zdz.com.pl/centrum-uslug-rozwojowych/; https://www.kip.kalisz.pl/2017/03/23/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry/; http://warp.org.pl/dotacje/uslugi-rozwojowe/; http://rozwijamy.eu/

Zachodniopomorskie; strona projektu http://www.zarr.com.pl/pl/fundusze-europejskie; https://fur.pfp.com.pl/; http://karrsa.eu

 
W województwie mazowieckim i pomorskim środki te nie są dostępne.
  
Podmiotowy System Finansowania – w zależności od rozwiązań przyjętych w danym regionie – jest oparty na systemie dystrybucji bonów lub refundacji kosztów usługi.
   
Karta studiów podyplomowych w zakresie zarządzania "Executive Master of Business Administration" w Bazie Usług Rozwojowych dostępna jest tutaj

 

3) Pracownicy UMK

Pracownicy UMK mają możliwość uzyskania dofinansowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 86/2010.

 

 

POŻYCZKA

 

Projekt "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN)

Informujemy, że jest możliwość pozyskania pożyczki na realizowane przez nas studia w ramach projektu "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN). Projekt jest funduszem pożyczkowym, którego celem i głównym założeniem jest zwiększenie dostępności różnych form edukacji wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Proponowane wsparcie można otrzymać zarówno na niepodjęte jak i już trwające formy edukacji.

Pożyczki są nieoprocentowane, a od uczestników nie są pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 do nawet 100 000 zł. Zwrot pożyczki musi nastąpić maksymalnie w ciągu 60 miesięcy od momentu jej zaciągnięcia. Dodatkową korzyścią jest gwarantowane umorzenie 15% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Pełna informacja o Funduszu i zasadach dostępna jest na stronie www.open.frp.pl

 

 

 

 

III. Opłata za dyplom zgodnie z zarządzeniem Rektora 12/2007 wynosi 10,00 zł.