Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2016 r.

Planowane terminy zajęć (I semestr):

15-17 kwietnia - UWAGA: 15 kwietnia inauguracja ok. godz. 15:00 (dokładny termin zostanie przekazany osobom przyjętym)
22-24 kwietnia
06-08 maja
03-05 czerwca
17-19 czerwca

Liczba godzin dydaktycznych: 310 (w tym sesja integracyjno-informacyjna)

Liczba przedmiotów: 14

 

Zajęcia trwają 3 semestry (z przerwami wakacyjnymi) i odbywają się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK nie częściej niż dwa razy w miesiącu:

- w piątki w godz. 16:30-19:45 (4 godziny dydaktyczne)

- w soboty i niedziele w godz. 08:00-15:00 (po 8 godzin dydaktycznych)

 

Zajęcia są prowadzone w języku polskim oraz angielskim (ok. 10%).

 

Warunkiem uruchomienia studiów jest utworzenie minimum 18-osobowej grupy. Przewiduje się do 30 miejsc w ramach uruchamianej grupy.