REKRUTACJA REKRUTACJA

Zasady rekrutacji

 

Dla kogo: absolwenci studiów magisterskich posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe

 

Warunki kwalifikacji:

- złożenie dokumentów aplikacyjnych

- rozmowa kwalifikacyjna – termin ustalany indywidualnie po otrzymaniu zgłoszenia (możliwa również z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość) 

 

Termin składania dokumentów: do 15 września 2016 r. 

UWAGA: ostatnie wolne miejsca - złóż dokumenty do 12 października! Zajęcia od 14.10.2016 r.

  

Dokumenty można złożyć w następujący sposób:

a) przesłać pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu do biura) na adres;

Biuro MBA (pokój 34)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń

 

b) osobiście
- biuro jest czynne pon-pt w godz. 09:00-15:00;
- w godzinach, kiedy biuro nie jest czynne, dokumenty można zostawić (w zaklejonej, zaadresowanej kopercie) w punkcie informacyjnym (tzw. portiernia) przy wejściu na Wydział - codziennie w godz. 06:00-20:00;
  
c) przesłać w formie skanu na adres mba@umk.pl - oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie/ kwestionariusz osobowy (wypełnić elektronicznie lub pismem drukowanym)
  • 1 zdjęcie
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  • kserokopia dowodu osobistego/ paszportu (dotyczy cudzoziemców)

 poziomy znajomości języka angielskiego (dotyczy formularza aplikacyjnego)