Rekrutacja 2017/2018 Rekrutacja 2017/2018

Zasady rekrutacji

 

Dla kogo: absolwenci studiów magisterskich posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe

 

Warunki kwalifikacji:

- złożenie dokumentów aplikacyjnych

- rozmowa kwalifikacyjna – termin ustalany indywidualnie po otrzymaniu zgłoszenia (możliwa również z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość) 

 

Termin składania dokumentów: do 31 października 2017 r. 

Zajęcia planowane od 17.11.2017 r.

  

Dokumenty można złożyć w następujący sposób:

a) przesłać pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu do biura) na adres:
Biuro MBA (pokój 34)
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń

b) osobiście
- godziny otwarcia biura;
- w godzinach, kiedy biuro nie jest czynne, dokumenty można zostawić (w zaklejonej, zaadresowanej kopercie) w punkcie informacyjnym (tzw. portiernia) przy wejściu na Wydział - codziennie w godz. 06:00-20:00;
  
c) przesłać w formie skanu na adres mba@umk.pl - oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie/ kwestionariusz osobowy (wypełnić elektronicznie lub pismem drukowanym)
  • 1 zdjęcie
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  • kserokopia dowodu osobistego/ paszportu (dotyczy cudzoziemców)

 poziomy znajomości języka angielskiego (dotyczy formularza aplikacyjnego)