WSPARCIE DODATKOWE WSPARCIE DODATKOWE

Uczestnicy studiów mają do dyspozycji:

 

- nowoczesne, profesjonalnie nagłośnione sale zajęciowe

bibliotekę WNEiZ zawierającą ponad 49 tys. woluminów, w tym najważniejsze światowe periodyki z zakresu nauk ekonomicznych oraz wydawnictwa z dziedzin pokrewnych

czytelnię wydziałową udostępniającą ponad 7 tys. książek oraz 224 tytuły czasopism krajowych i zagranicznych

Bibliotekę Główną UMK, której zbiory liczą ok. 2,5 mln pozycji

czytelnię Biblioteki Głównej udostępniającą ok. 2 mln książek, czasopism i innych materiałów

- dostęp do pełnotekstowych baz czasopism i magazynów zagranicznych, m.in.: Ebsco, Emerald

- stały dostęp do bezprzewodowej sieci Eduroam i przewodowej sieci Internet

konto na serwerze UMK

- kontakt z wykładowcami UMK oraz dostęp do ocen poprzez Uniwersytecki System Obsługi Studiów USOS.